Vloerverwarming

Algemene informatie

Bij vloerverwarming is de verwarmde vloer een grote ge�ntegreerde radiator. Bij het ontwerp van een vloerverwarming wordt uitgegaan van een zo gelijkmatig mogelijke oppervlaktetemperatuur. Goed ge�soleerde gebouwen kunnen geheel door vloerverwarming worden verwarmd, dan zijn er geen extra radiatoren e.d. nodig. Bij minder goed ge�soleerde gebouwen is er wel aanvullende verwarming nodig.

Ter voorkoming van schade aan de vloer mag het water dat door de slangen die in de vloer liggen niet heter zijn dan 60 graden. De temperatuur in het vloerverwarmingsysteem is doorgaans ingesteld op een maximum temperatuur van 55 graden. Veelal is deze regeling nog extra beveiligd door een maximaalthermostaat, welke bij een te hoge temperatuur de pomp van het systeem uitschakelt. De temperatuur van de vloer zal vari�ren tussen de 22 en 34 graden, dit is afhankelijk van de watertemperatuurregeling, mengsysteem en onderlinge afstand van de vloerbuizen.

Vloerverwarmingsystemen

Vloerverwarming is onder te verdelen in 2 groepen, te weten:
- hoofdverwarming en
- bijverwarming

Hoofdverwarming

De kamertemperatuur wordt geregeld door de warmteafgifte van de vloer. Volgens de huidige isolatienormen kan vloerverwarming uitstekend worden toegepast als "hoofdverwarming", dus zonder radiatoren. Bij oudere woningen, met slechte isolatie, kan het mogelijk zijn dat de warmte afgifte van de vloerverwarming niet voldoende is. Het is mogelijk om een kleine sierlijke radiator te plaatsen, die op een kille avond en bij het opwarmen van de vloerverwarming snel warmte kan gaan afgeven. Ook als volgens de berekening aanvullende verwarming nodig is, kan daarom nagenoeg het hele stookseizoen de vloerverwarming gebruikt worden als de belangrijkste warmtebron, dus als "hoofdverwarming". De warmteafgifte is meestal ca. 100 watt/m².

Door de huidige isolatienormen zou in principe met een buisafstand van meer dan 15 cm kunnen worden toegepast. Een goed resultaat wordt bereikt met een buisafstand voor Hoofdverwarming van 10 cm.

Door het verkleinen van de onderlinge buisafstand wordt het opwarmen versneld en is de benodigde watertemperatuur lager en ook de gemiddelde temperatuur van de vloer lager. Als gevolg hiervan wordt de warmte-inhoud van de cementmassa minder, waardoor de kamertemperatuur weer beter is te regelen. Een snelle opwarming met veel comfortabel woongenot ontstaat bij gebruik van een onderlinge buisafstand van 10 cm. Deze afstand wordt daarom door ons sterk aanbevolen voor in de woonkamer, studiekamer en in de badkamer.

Bijverwarming

Het verwarmen van de vloer is voornamelijk voor het comfort en het bestrijden van een koude vloer. Een vloerverwarming is uitstekend te installeren als "hoofdverwarming", maar te gebruiken als "basisverwarming", door eenvoudig de watertemperatuur te verlagen. Het voordeel is een snellere opwarming en een veel gelijkmatigere temperatuur van de vloer. De warmteafgifte is meestal 40 - 50 watt/m².

Door de huidige isolatienormen zou in principe met een buisafstand van 25 cm kunnen worden toegepast. Een goed resultaat wordt bereikt met een buisafstand voor bijverwarming van ca. 20 cm.

Vloerverwarming CV & comfort

In vergelijking met gewone warmwater-verwarmingsystemen geeft vloerverwarming cv een gelijkmatige, behaaglijke warmte over het gehele vloeroppervlak. Een groter en meer verspreid verwarmend oppervlak bij een lagere warmte-afgiftetemperatuur schept een behaaglijk gevoel. De kamertemperatuur wordt subjectief als hoger ervaren.

De door vloerverwarming afgegeven warmte is voor ca. 60% stralingswarmte. Het aandeel stralingswarmte bij paneelradiatoren is ca. 40%, de overige warmte is opstijgende warme lucht, convectie-warmte genoemd. Vloerverwarming geeft u daarmee een continue egaal verdeeld comfortabel gevoel.

Vloerverwarming & temperatuur

Het temperatuurverschil tussen vloer en plafond bedraagt, gemeten op ca. 20cm boven de vloer en ca. 20 cm onder het plafond, bij vloerverwarming slechts 1 à 2 °C. Bij verwarming door middel van radiatoren en convectoren zijn verschillen van 4 à 7 °C mogelijk.

De temperatuursverdeling in een ruimte met vloerverwarming cv benadert heel sterk de ideale temperatuursverdeling. De temperatuursverdeling bij toepassing van een conventionele warmwater verwarmingsinstallatie blijkt daarentegen minder ideaal te zijn.

Extra vermogen

Extra verwarmingvermogen kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van zogenaamde ‘randzones’ in de vloer of de plaatsing van een of meer extra radiatoren/convectoren. In een randzone wordt in de vloer een zone gecreëerd waar de oppervlakte temperatuur een hogere waarde heeft.

Deze waarde mag echter niet meer bedragen dan 35°C. De breedte van een randzone mag nooit groter zijn dan 1 meter. Extra vermogen bijplaatsen kan ook middels wandverwarming.

Van der Wilt levert onder meer hoogstaande thermostaat vloerverwarming of parket vloerverwarming zodat uw woning of kantoor aangenaam verwarmd is en blijft!

Thermostaat vloerverwarming

Verwarm uw woning of kantoor met thermostaat vloerverwarming. Bepaal zelf de temperatuur en laat vloerverwarming uw woning of kantoor continue en evenredig verwarmen. Geen koude luchtstromen, maar aangename warmte.

Met radiator verwarming dient u flink te verwarmen om een geheel vertrek op temperatuur te krijgen. Thermostaat vloerverwarming regelt evenredig en continue de temperatuur in het gehele vertrek. Hierdoor kunt u de thermostaat lager zetten dan bij radiator verwarming.

Voordelen van thermostaat vloerverwarming

Thermostaat vloerverwarming heeft diverse voordelen. Zo verdeelt vloerverwarming cv de warmte evenredig door het gehele vertrek in plaats van warmluchtcirculatie, waarbij veel warmte door afkoeling verloren gaat.
Andere voordelen van thermostaat vloerverwarming zijn:

  • Het zelf bepalen van de temperatuur van de vloerverwarming in ieder vertrek.
  • Een vrije keuze aan inrichting van uw vertrek. Radiotoren hangen vaak in de weg. Veel meubilair kan niet in de nabijheid van een warmtebron worden geplaatst. Met vloerverwarming heeft u daar geen last van.
  • U spaart het milieu en bespaart geld doordat de thermostaat van uw vloerverwarming 1 à 2 °C lager kan dan reguliere radiatoren.
  • Vloerverwarming draagt bij aan betere hygiéne en gezondheid door een lagere luchtvochtigheid.

Onze medewerkers vertellen u graag meer over de voordelen van thermostaat vloerverwarming.

Parket & vloerverwarming

Parket en laminaat vloerverwarming laat uw vloer warm en aangenaam aanvoelen. Laminaat en parket stralen daarnaast veel sfeer uit. Vraag de fabrikant van uw laminaat of deze geschikt is voor vloerverwarming. Parket vloerverwarming dient bij voorkeur alleen onder massief, droge en harde houtsoorten gelegd te worden. Denk hierbij aan houtvloeren van eiken, teak of merbau. Bij een natbouwsysteem kan de vloerverwarming alleen als basisverwarming dienen.

Laminaat & parket vloerverwarming

Parket en laminaat vloerverwarming laat uw vloer warm en aangenaam aanvoelen. Laminaat en parket stralen daarnaast veel sfeer uit. Vraag de fabrikant van uw laminaat of deze geschikt is voor vloerverwarming.
Om te kijken of uw parket en onze vloerverwarming een goede combinatie vormen, komen wij graag een keer bij u kijken. Op deze wijze kunnen we u optimaal adviseren.

Vloerbedekking

Vloerverwarming kan nagenoeg overal worden toegepast. De werking van vloerverwarming is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan de oppervlakte van de vloer. Als de oppervlakte wordt bedekt met een vloerbedekking die de warmte maar langzaam doorlaat, dan wordt de warmteafgifte verminderd. Gedeeltelijk is dit op te vangen door het verhogen van de watertemperatuur in de vloerverwarming cv, waardoor echter ook het warmteverlies naar de kruipruimte, de spouw en de fundering wordt vergroot. Het is daarom beter om de onderlinge buisafstand te verkleinen. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding en warmteoverdracht.

De fabrikant kan de benodigde gegevens verstrekken en of het geschikt is voor vloerverwarming.

Natuursteen of plavuizen:

Hiermee worden met betrekking tot de warmteoverdracht de beste resultaat bereikt. Daardoor is deze vloerafwerking ook uitstekend geschikt bij uitvoeringen als hoofdverwarming.

Linoleum & Marmoleum:

Na natuursteen en plavuizen is dit een vloerbedekking die uitstekend geschikt is. De warmteoverdracht hiervan is nagenoeg gelijk aan de warmteoverdracht van gelijmde plavuizen. Indien over de gehele onderzijde gelijmd is dit uitstekend geschikt ook als hoofdverwarming.

Tapijt

Dit kan alleen als deze wordt gelijmd over de gehele onderzijde en als de rugzijde geschikt is voor vloerverwarming. Indien gelijmd kan dunne tapijt ook worden toegepast als hoofdverwarming.
Vloerbedekking met een foamlaag aan de rugzijde, of die wordt gespannen is niet geschikt.

Parket & Dikke planken:

Bij voorkeur alleen als massief van droge harde houtsoorten zoals eiken, teak of merbau dat wordt gelijmd op een droge vloer. Bij een te hoge vloertemperatuur gaat het krimpen waardoor er krimpnaden ontstaan. Vloerverwarming met parket of hout bij een Natbouw systeem alleen toepassen als Basisverwarming.
Bij een Droogbouw systeem kan dit onder voorwaarden toegepast worden als Hoofdverwarming.
Het laminaat moet volgens voorschrift van de desbetreffende fabrikant verwerkt worden en geschikt te zijn voor vloerverwarming, Bij een Natbouw systeem alleen gebruiken als Basisverwarming. Bij droogbouw systeem kan dit onder voorwaarden worden toegepast als hoofdverwarming.

Legpatronen


Slakkenhuispatroon

De buis wordt spiraalvormig en met dubbele buisafstand naar het midden geleid. Vanuit het midden wordt de retourleiding in het hart van de reeds gemonteerde buisafstand teruggevoerd. Zo liggen warme en koude buizen om en om.

Het voordeel van dit patroon is dat de vloertemperatuur nagenoeg overal gelijk is, doordat naast de aanvoer de retour ligt.

Wij zullen dit hieronder proberen uit te leggen:
Temperatuur bij de verdeler : vanaf de verdeler gaat de warme slang (de aanvoer) door de vloer en komt na afkoeling (de retour) weer bij de verdeler terug.

De temperatuur van de aanvoer is bij de verdeler laten we zeggen 45°C en op datzelfde punt is de retour 25°C (is al door de gehele vloer geweest en heeft zijn warmte afgestaan) de som van deze temperaturen is 70°C; deze delen we door 2 wat resulteert in een gemiddelde temperatuur van 35°C.

Temperatuur op 2/3 van de vloer: wanneer we de temperatuur meten op 2/3 van de groep blijkt dat de gemiddelde temperatuur ook 35°C bedraagt. Dat komt doordat de aanvoer daar 40°C is (er is reeds warmte afgestaan aan de vloer) en de retour is daar 30°C (moet nog naar de verdeler). De som van deze temperaturen is 70°C deze delen we weer door 2, wat resulteert in een gemiddelde temperatuur van 35°C.

Temperatuur in het midden: hier is de aanvoertemperatuur gelijk aan de retourtemperatuur nl. 35°C. Waar u ook de temperatuur meet, u zult merken dat de som van de aanvoer + retour gedeeld door 2 nagenoeg hetzelfde is. Wij prefereren dan ook het slakkenhuispatroon.

Nadeel:
- het nadeel is dat het aanleggen en berekenen van dit patroon vrij lastig is wat meestal duurder is.

Meanderpatroon

Een legpatroon waarbij de vloertemperatuur afneemt naarmate de lengte vordert. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar de buitenwand relatief meer vermogen te brengen dan naar het midden van de ruimte.

Voordeel:
- Dit systeem kunt u toepassen wanneer u veel glas heeft, de warme aanvoerleidingen kunnen langs de glaspartijen gemonteerd worden, zodat daar de meeste warmte vrij komt.
- Gemakkelijke montage

Nadeel:
- Minder goede warmteverdeling, temperatuur van de vloer in het begin veel warmer en neemt dan naarmate de slanglengte toeneemt steeds meer in temperatuur af.
- Veel korte bochten, dus meer weerstand met mogelijk gevolg dat er "geruis" ontstaat.

Vloerverwarming bevestigingsnetten

Op de betonvloer wordt de vloerverwarmingslang gebonden op een gegalvaniseerde staalmat. Op de dragende vloer wordt eerst reflectiefolie aangebracht om warmteverlies naar beneden tegen te gaan. De randen worden voorzien van randisolatie om krimpscheuren tegen te gaan en warmteverlies naar de wanden te voorkomen. Hierna worden gegalvaniseerde netten geplaatst, waarop de vloerverwarmingslang wordt bevestigd.

Vloerverwarming infrezen

Veel mensen laten vloerverwarming infrezen. Het voordeel hiervan is dat de leidingen in de vloer weggewerkt kunnen worden. Wanneer u voor frezen kiest, komt er vooraf een deskundige medewerker langs om de hardheid van de smeervloer te meten. Aan de hand van deze resultaten ontvangt u een advies op maat.

Voorwaarde voor vloerverwarming frezen

De aanwezigheid van een cementdekvloer of een anhydrietvloer is een wezenlijke voorwaarde voor het frezen van vloerverwarming. Het frezen in een betonvloer is niet mogelijk.

Wanneer we vloerverwarming infrezen, komen de sleuven ca. 17 mm diep te liggen. Hierdoor komt de slang vlak onder het vloeroppervlak te liggen, hetgeen een snelle opwarming van de vloer ten goede komt. Vooral in het voor- en najaar is dit een voordeel.

De vloer kent geen werking, doordat de zaagsleuven werken als dilatatievoegen. Als u wilt egaliseren kunt u dit beter doen voordat we de vloerverwarming frezen, dit bespaart egaline en u behoudt het voordeel van de dilatatievoegen.
De vloer kan direct na installatie afgewerkt worden.

Er is geen verhoging van de werkvloer.

Als onderdeel van de vloerverwarming frezen komen de aan- en de afvoerslang in een slakkenhuispatroon naast elkaar te liggen, waardoor de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.

Beschadigingen aan andere leidingen, zoals elektra, t.v., e.d. zijn voor uw eigen risico, maar uiteraard gaan onze medewerkers zo zorgvuldig mogelijk te werk bij het infrezen van uw vloerverwarming. Kies dus vandaag nog voor de warmte van vloerverwarming en maak een afspraak!

       
 

Veelgestelde vragen


Vraag:    Hoe lang moet ik wachten om de tegels te leggen nadat de vloerverwarming is gefreesd en wanneer mag er gestookt worden?
Bij vloerverwarming is de verwarmde vloer een grote geïntegreerde radiator. Bij het ontwerp van een vloerverwarming wordt uitgegaan van een zo gelijkmatig mogelijke oppervlaktetemperatuur. Goed geïsoleerde gebouwen kunnen geheel door vloerverwarming worden verwarmd, dan zijn er geen extra radiatoren e.d. nodig. Bij minder goed geïsoleerde gebouwen is er wel aanvullende verwarming nodig.

Vraag:    Welke vloer hoogte heb ik minimaal nodig als ik vloerverwarming wil?
U dient rekening te houden met het feit dat de beste warmteafgifte ontstaat wanneer er 5cm dekvloer bovenop de slang komt. Minder kan maar dan zal uw vloer lang het warm-koud-warm-koud principe hebben. Tenzij u kiest voor het laten frezen van vloerverwarming, dit zal een directere afgifte zijn van de warmte aangezien deze hoog in de smeervloer ligt.

Vraag:    Moeten mijn huidige radiatoren blijven hangen?
Wanneer u voor bijverwarming kiest dan zal er altijd een andere verwarmingsbron noodzakelijk zijn. Bij hoofdverwarming is het ook raadzaam om een externe verwarmingsbron toe te passen. Hiermee kan de ruimte dan snel worden opgewarmd en wanneer de vloerverwarming langzaam opgewarmd wordt zal deze verwarmingsbron d.m.v. zijn thermostatische regeling langzaam dichtgaan (de vloer neemt het over).

Staat uw vraag hier niet bij? Neem gerust contact met ons op!